Otevření 1. třídy na Táborském soukromém gymnáziu a Základní škole Tábor

Soukromé gymnázium v Táboře letos 1. září čekaly dvě zásadní změny. Za první můžeme jmenovat otevření 1. třídy základní školy. Druhou změnou je pak název školy, oficiálně tedy “Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.. Pojďme se ale vrátit k zahájení. Symbolického přestřižení slavnostní pásky se zhostila místostarostka města Tábora Ing. Michaela Petrová, dále byli přítomni Ing. František Dědič, zástupce rodičů Luděk Šmejkal, tajemník ČSSD Bc. Karel Vrkoč, poslankyně parlamentu ČR Ing. Radka Maxová, radní městaTábora Petr Novák a tajemník města Tábora Ing. Lubomír Šrámek. Následně promluvila třídní paní učitelka Mgr. Iva Mikešová a dětičky se již mohli pustit do jejich prvního (i když krátkého) školního dne!

více informací o škole najdete na www.tabsg.cz

Reklama

#
#
#
#